Nawigacja

 

"JAGÓDKA" 

Od pierwszego września 2010 roku najmłodsi mieszkańcy gminy Międzyrzec Podlaski korzystają z bezpłatnej Edukacji przedszkolnej w Klubach Przedszkolaka utworzonych przy siedmiu szkołach podstawowych ( w Halasach, Kożuszkach, Misiach, Rogoźnicy, Rudnikach, Rzeczycy i Tłuśćcu) w ramach projektu Szczęśliwa siódemka. Punkty Przedszkolne w Gminie Międzyrzec Podlaski. Projekt stanowi odpowiedź na główny problem obszaru gminy Międzyrzec Podlaski jakim jest nierównomierny dostęp do wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenów wiejskich, w szczególności z rodzin rolników i osób niepracujących. W Klubie Przedszkolaka „Jagódka”  pod opieką nauczyciela-wychowawcy Beaty Rynn i nauczyciela wspomagającego Justyny Pawluk znajduje się 21 przedszkolaków ( 14 pięciolatków, 4 czterolatki, 3 trzylatki). Maluchy mają do dyspozycji nowocześnie wyposażoną salę do nauki i zabawy. Kolorowe meble, nowe krzesełka i stoliki, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy, interesujące zabawki i gry edukacyjne oraz kolorowe dekoracje zachęcają dzieci do pozostania w przedszkolu. Każdy przedszkolak z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki otrzymał karty pracy i książeczki edukacyjne, plecaczek oraz wyprawkę. Unia Europejska zadbała również o wyżywienie dzieci. W Klubie Przedszkolaka „Jagódka”  realizowane są zajęcia aklimatyzujące, gry dydaktyczne, zajęcia ekologiczne, manualne i plastyczne. Mali uczniowie dwa razy w tygodniu  uczestniczą w  lekcjach języka angielskiego pod kierunkiem p. Haliny Modrzewskiej. Dodatkowo dla przedszkolaków mających problemy z wymową prowadzone są zajęcia terapeutyczne z logopedą. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie u dzieci umiejętności społecznych i motorycznych, poprawią zdolność uczenia się, rozwiną samodzielność i ciekawość świata. W projekcie zwrócono uwagę na współpracę rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Przedszkolaka z nauczycielkami oraz równe angażowanie się matek i ojców w wychowanie dziecka. Miła atmosfera, interesujące zajęcia edukacyjne i świetna zabawa z rówieśnikami sprawiła, że przedszkolaki z Klubu „Jagódka”  bardzo szybko zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu.

 

"JAGÓDKA"  2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 grupa przedszkolna liczy 21 dzieci. Pracę dydaktyczno- wychowawczą pełnią dwie nauczycielki:

wychowawca prowadzący- Katarzyna Byczyk oraz wychowawca wspomagający- Emilia Kaszyńska. zajęcia obejmują treści programowe zawarte w podręcznikach "Razem w przedszkolu" Bożeny Grodzimskiej.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są różne formy i metody: zajęcia obowiązkowe z zakresu mowy i myślenia, plastyczne, ruchowe oraz umuzykalniające. Dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i religii. Przedszkolaki są objęte opieką logopedyczną. W przedszkolu dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, są koleżeńskie, dostrzegają potrzeby innych. Pełnią dyżury w klasie. Uczą się dbania o sprzęt i zabawki przedszkolne. Biorą udział w zabawach intergacyjnych, tematycznych, konstrukcyjnych, manualnych. Poznają wiersze i piosenki.Przygotowują przedstawienia z okazji świąt okolicznościowych.

 

"KRASNOLUDKI" 2013/2014

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kożuszkach
    Kożuszki 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  • 083 3730017

Galeria zdjęć