Nawigacja

INFORMACJE O PROJEKCIE LABORATORIUM MATEMATYCZNE LABORATORIUM PRZYRODNICZE KONWERSATORIUM HUMANISTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANU KL. 6 KOŁO PLASTYCZNE WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO WARSZTATY TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAJĘCIA NA BASENIE ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE ZIELONA SZKOŁA SZLAK PIASTOWSKI SZKOLNY FESTIWAL NAUKI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WYCIECZKA SZLAKIEM PATRONA SZKOŁY PIKNIK NAUKOWY W LUBLINIE Nowa podstrona

Kożuszkański U D

INFORMACJE O PROJEKCIE

Od 1 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, pt. „Kożuszkański Uniwersytet Dziecięcy”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas 1-6. Projekt został podzielony na dwa cykle: pierwszy cykl obejmuje drugi semestr roku szkolnego 2009/2010, drugi cykl będzie realizowany od września 2010 roku. 

We wtorek 2 lutego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Kożuszkańskim Uniwersytecie Dziecięcym. Uczniowie w obecności rodziców i nauczycieli otrzymali od pani Elżbiety Chodzińskiej – dyrektora szkoły i koordynatora projektu –  indeksy.

Jednym z najważniejszych zadań zajęć pozalekcyjnych jest ujawnienie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz wdrażanie dzieci do zdobywania umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. W Kożuszkańskim Uniwersytecie  zajęcia zostały dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie uczestniczą w konwersatorium: humanistycznym, laboratoriach: przyrodniczym i matematycznym, zajęciach koła plastycznego, zajęciach rekreacyjno-sportowych, kursach tańca towarzyskiego i ludowego. Przewidziano również wyjazdy na basen i zieloną szkołę oraz wycieczki, m.in. do Poleskiego Parku Narodowego oraz do Zuzeli, Andrzejewa i Łomży. W ramach projektu zostały zakupione liczne pomoce.  Współczesna szkoła powinna dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: aktywność, kreatywność, otwartość i zaangażowanie. Doskonałym sposobem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, które stanowią przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i jednocześnie są formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.


Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kożuszkach
    Kożuszki 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  • 083 3730017

Galeria zdjęć