Nawigacja

Projekty WFOŚiGW

"LASY NAM - MY LASOM"

 

„Lasy  nam - my lasom”- podstawowymi celami tego zadania są:

 

- rozbudzanie potrzeby przyjaźni z przyrodą,

- uświadomienie konieczności ochrony środowiska a szczególnie lasu,

- umiejętność oceny pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko,

-kształcenie umiejętności planowania działań na rzecz ochrony środowiska,

- uświadomienie wzajemnego oddziaływania człowieka na środowisko i środowiska na człowieka,

-wykształcenie postaw dbałości o środowisko,

- zapoznanie uczniów z taką formą ochrony przyrody jak park narodowy – Świętokrzyski Park Narodowy,

- kształtowanie właściwych postaw pro środowiskowych i zachowania się na terenach chronionych  prawem.

 

Poprzez realizację zadania nasi uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o roślinach i zwierzętach  oraz znaczeniu lasu. Poznają walory najbliższego otoczenia i swojego kraju. Będą prezentowali właściwe postawy proekologiczne. Poznają inne, aktywne sposoby spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą. Znajdą  dla siebie zajęcia pozwalające ujawnić im swoje walory artystyczne- muzyczne, plastyczne, teatralne. Mamy nadzieję, że kształcenie u uczniów pozytywnych postaw wobec naturalnego środowiska zostanie przeniesione  na dom rodzinny i środowisko lokalne oraz wpłynie na polepszenie stanu czystości otoczenia i lasu.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kożuszkach
    Kożuszki 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski
  • 083 3730017

Galeria zdjęć